formatowanie prac dyplomowych

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

NASZE USŁUGI

h
Formatowanie pracy licencjackiej

Profesjonalne formatowanie pracy licencjackiej na podstawie wytycznych uczelni lub promotora

h
Formatowanie pracy magisterskiej

Profesjonalne formatowanie pracy magisterskiej na podstawie wytycznych uczelni lub promotora

i
Formatowanie pracy dyplomowej

Profesjonalne formatowanie pracy dyplomowej na podstawie wytycznych uczelni lub promotora

i
Formatowanie pracy doktorskiej

Profesjonalne formatowanie pracy doktorskiej na podstawie wytycznych uczelni lub promotora

Formatowanie pracy MBA

Profesjonalne formatowanie pracy MBA na podstawie wytycznych uczelni lub promotora

Formatowanie prac inżynierskich

Profesjonalne formatowanie pracy inżynierskich na podstawie wytycznych uczelni lub promotora

Profesjonalne formatowanie prac licencjackich, magisterskich, doktorskich lub inżynierskich

Jako profesjonalna firma w naszej ofercie zamieściliśmy usługę formatowania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich doktorskich oraz inżynierskich. Dokładnie formatujemy prac dla naszych klientów.

Napisanie pracy dyplomowej wymaga sporego nakładu pracy. Bez znaczenia czy jest to praca licencjacka, inżynierska czy magisterska należy skupić się na wielu aspektach – zaczynając od wyboru odpowiedniego tematu, przez napisanie wartościowej treści, kończąc na odpowiednim sformatowaniu pracy. Prawidłowe formatowanie pracy do etap dokładny i szczegółowy, może on zaważyć również na ocenie Twojego promotora!

Profesjonanie formatowanie prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych, inżynierskich – Mistrz Pióra zapraszamy do kontaktu.

Formatowanych prac

Uwzględnionych wytycznych uczelni

Zadowolonych klientów

Wypitych kaw

Dokładne i profesjonalne formatowanie prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, inżynierskich – Mistrz Pióra

Każda uczelnia ma precyzyjnie sformułowane wymagania dotyczące formatowania prac dyplomowych. Odnoszą się one zarówno do prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Wymagania i zasady obejmują kilka kwestii, dzięki którym tekst wygląda dobrze, jest łatwy w czytaniu i ogólnym odbiorze. Jako firma zajmująca się kompleksowo pracą nad tekstem naszych klientów, oferujemy również formatowanie prac pod wytyczne uczelni lub promotora. Zapraszamy do kontaktu z nami – Mistrz Pióra Profesjonalne formatowanie prac.

Formatowanie pracy dyplomowej – jakim programem ?

Najlepszym programem do formatowania pracy dyplomowej jest bez wątpienia Microsoft Word. Umożliwia on prosta i szybką korektę tekstu, sformatowanie go zgodnie z wytycznymi, zapisanie w wymaganym formacie i odczyt przez każdego użytkownika. Jest łatwo dostępny i działa na każdym sprzęcie. Dodatkowo wszystkie wytyczne dotyczące formatowania pracy podawane przez uczelnie bazują na opcjach dostępnych w programie Microsoft Word.

 

Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej – Jaka czcionka ?

Cały tekst w pracy dyplomowej powinien być formatowany jedną czcionką. Ważne, żeby była ona czytelna i niezbyt ozdobna. Najczęściej stosowaną czcionką jest Times New Roman lub Arial. Istotny jest również rozmiar czcionki. Jest on konkretnie ustalony, po to, żeby sztucznie nie zawyżać ilości zapisanych stron. Wiadomo, że używając większego rozmiaru czcionki, np. 14 czy 16 objętość tekstu zajmie dużo więcej stron, przez co cała praca na pierwszy rzut oka wyda się dłuższa i bardziej wyczerpująca. Natomiast zastosowanie mniejszego rozmiaru liter sprawi, że tekst będzie trudny w odczytaniu. Standardowy rozmiar czcionki stosowany do pisania tego rodzaju prac i tekstów to 12 w przypadku Times New Roman i 11 dla czcionki Arial.

Jaki styl formatowania pracy dyplomowej, licencjackiej lub magisterskiej ?

Odpowiednie zastosowanie stylu tekstu podczas formatowania pracy sprawi, że całość będzie bardziej czytelna. Wszelkiego rodzaju oznaczenia i odniesienia – cytaty, odwołania, bądź wyróżnienia, jak również widoczne zaakcentowanie nagłówków w treści sprawiają, że formatowana praca nabiera bardziej profesjonalnego wyglądu. Wyróżnienie najważniejszych informacji skupia uwagę czytelnika i ułatwia ponowne odnalezienie ich w tekście. Dodatkowo – co bardzo ważne – zastosowanie różnego rodzaju stylów tekstu podczas pisania umożliwia automatyczne wygenerowanie spisu treści. A to bardzo ułatwia pracę.

Jakie marginesy w formatowaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej ?

Dzięki odpowiednio dobranym marginesom cały tekst w formatowanej pracy licencjackiej jest równo ułożony. Przy ustawianiu szerokości marginesów należy pamiętać, że tekst będzie drukowany i oprawiany. Dlatego nie mogą one być zbyt wąskie. Warto zachować bezpieczną odległość od krawędzi strony, aby po wydrukowaniu tekst nie został obcięty lub podziurawiony. Standardowa szerokość marginesu to 2,5 cm. Warto jednak zaplanować dodatkowy odstęp na oprawę. W przypadku, gdy planujesz jednostronny wydruk pracy szerszy margines musi by pozostawiony z lewej strony kartki. Jeśli formatowana praca dyplomowa, magisterska czy licencjacka lub będzie drukowana obustronnie musisz zachować szeroki margines po obu stronach kartki.

Ważne są również marginesy górne i dolne. Powinny mieć jednakową wysokość, odpowiednią na to, żeby pomieścić numerację strony. Zgodnie z wytycznymi uczelni lub promotora

Jaka interlinia i akapity w formatowaniu pracy?

Interlinia to inaczej odstęp pomiędzy wierszami tekstu. Ważne, żeby odstęp w formatowanej prac był jednakowy dla całego tekstu i miał określoną wartość. Standardowo stosuję się interlinię 1,5 cm. Odpowiedni odstęp pomiędzy wierszami ułatwia czytanie i wpływa na całkowity wygląd tekstu. Interlinia pomiędzy różnymi stylami tekstów powinna być odrobinę większa i wynosić 3 cm.

Akapit ma za zadanie podzielić tekst na mniejsze części w taki sposób, żeby nowy temat w formatowanej pracy lub myśl w tej pracy została oddzielona. Dzięki temu można zaakcentować dany fragment i przykuć uwagę czytelnika. Istnieje możliwość zastosowania akapitu jako wcięcia na początku pierwszego wersu, jak również jako odstęp, charakteryzujący się zwiększoną interlinią w tekście. Akapity w formatowanych pracach należy ustawiać w sensowny sposób, tak aby ułatwiały czytanie tekstu i akcentowały ważne treści. Zbyt duża ilość akapitów nie jest wskazana w pracach dyplomowych.

Sekcje w formatowanej pracy dyplomowej

Zdarza się, że niektóre części tekstu należy przenieść na nową stronę. Aby zrobić to w sposób prawidłowy należy skorzystać z opcji znaków podziału tekstu. Za pomocą tej funkcji można przenieść tekst na nową stronę bez nadmiernego używania klawisza enter lub spacji, co wpłynęłoby negatywnie na całkowity wygląd tekstu.

Wyjustowanie i wyrównanie tekstu

Napisany tekst należy wyjustować i wyrównać. Tekst powinien być wyrównany do lewej krawędzi strony. Wyjustowanie tekstu sprawi, że odstępy między wyrazami zostaną automatycznie ustawione w taki sposób, aby tekst był równomiernie rozłożony na całej powierzchni strony.

Wiszące spójniki

Wiszące spójniki, lub tak zwane sieroty, to jednoliterowy spójnik lub przysłówek występujący na końcu wersu. Wyglądają nieestetycznie, dlatego warto przenieść je do kolejnej linijki tekstu. Aby to zrobić należy zastosować tzw. twarda spację, czyli połączenie klawiszy ctrl + shift + spacja.

Wyliczenia i punktowanie

W przypadku gdy w tekście należy wypunktować listę, warto zastosować opcję automatycznego tworzenia listy. Dzięki temu masz pewność, że zastosowane zostaną jednolite odstępy i zachowana będzie prawidłowa numeracja. Istnieje możliwość stworzenia listy, gdzie poszczególne elementy wyliczone są za pomocą: cyfr, liter lub punktorów (np. myślników). Ważne, żeby w miarę możliwości zastosować określony rodzaj punktowania dla całego tekstu.

Formatowanie wykresów, tabel i rysnków w pracy dyplomowej

Niektóre prace dyplomowe wymagają tego, aby przedstawić w nich wyniki badań lub podobne analizy. Można to zrobić za pomocą rysunków, tabel lub wykresów. W przypadku wykresów warto zastosować podobną jednolitą kolorystykę dla każdego z nich. Należy również zwracać uwagę na ich odpowiednie opisanie i numerowanie. Dzięki temu łatwiej jest powołać się na nie w innej części tekstu i stworzyć ich kompletną listę.

Jak numerować stronę w pracy dyplomowej ?

Numeracja stron jest bardzo ważna. Pozwala na odpowiednie oznaczenie lokalizacji poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów w tekście. Numery stron powinny znajdować się na samym dole. Zazwyczaj lokuje się je na środku strony. Jeśli Twoja praca ma być drukowana dwustronnie pamiętaj o tym, żeby parzysty numer strony pojawiał się na prawej stronie arkusza.
Co ważne – pierwsza strona tytułowa nie może być numerowana.

Przypisy w pracach licencjackich, magisterskich i dyplomowych

W przypadku, gdy w tekście stosujesz różnego rodzaju odwołania musisz oznaczyć je za pomocą przypisów. Najczęściej stosuje się przypisy dolne. Łatwo wykonasz je za pomocą dostępnej w programie funkcji. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będą one miały odpowiednią wielkość, prawidłową numerację i położenie.

Jak dzielnić wyrazy w pracach ?

Odpowiednie dzielenie wyrazów z zachowaniem zasad gramatycznych sprawi, że tekst będzie równomiernie rozłożony na całej stronie i pozbędziesz się nieestetycznych, zbyt dużych odstępów. Możesz włączyć funkcję automatycznego dzielenia wyrazów i nie martwić się o to, czy w odpowiednim miejscu przeniosłeś wyraz do nowego wiersza.
Spis treści
Jeśli podczas pisania pracy zastosujesz odpowiednie style tekstu – w tym nagłówki, program automatycznie stworzy spis treści z uwzględnieniem każdego nagłówka jako rozdziałów lub podrozdziałów. Dodatkowo zachowa odpowiednie odniesienie do numerów stron.

Bibliografia w pracy dyplomowej

Bibliografia jest bardzo istotną częścią pracy dyplomowej, licencjackiej czy magisterskiej. Musisz tutaj wypisać wszystkie źródła z jakich korzystałeś podczas pisania tekstu. Powinny być wypisane w porządku alfabetycznym. Ważne, żeby zapisać rodzaj pracy, autora, tytuł pracy, miejsce i rok wydania.

Ukończoną pracę najlepiej jest zapisać w formacie pdf. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie ustawienia, które zastosowałeś w swojej pracy nie ulegną zmianie podczas wydruku.

Jak widać samo napisanie tekstu to dopiero połowa pracy. Odpowiednie przygotowanie tekstu to kolejny etap, który wymaga nie mniej wysiłku, a jest równie istotny. Ma on bowiem wpływ na odbiór tekstu przez czytelnika. Przed przystąpieniem do formatowania musisz dokładnie zapoznać się z wymaganiami Twojej uczelni odnośnie prac dyplomowych. Każda uczelnia określa dokładnie sposób formatowania z podziałem na poszczególne elementy. Studenci mają obowiązek bezwzględnie stosować się do wytycznych. Ma to wpływ na ostateczną ocenę ich pracy. Jeśli masz problem z odpowiednim sformatowaniem tekstu możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanych w tym firm. W szybkim czasie otrzymasz gotowy tekst, który będzie przestrzegał wszystkich zasad stworzonych przez władze Twojej uczelni. Serdecznie zapraszamy do kontaktu !